West-Nederland

Joh. van der Glas ReAdvies BV

Mijn naam is Johan van der Glas Geboren te Rotterdam op 26 april 1956. Na de MAVO, de HAVO ben ik in 1e instantie als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine gestart.
Nadat ik aldaar de smaak van het zoute water te pakken
had gekregen, ben ik vervolgens tot 1989 in tal van functies binnen de koopvaardij en nautische sector werkzaam geweest. Tussentijds kon in 1984 de HBO opleiding AP/PB met succes worden afgerond. In 1989 werd ik door mijn laatste rederij i.v.m. de toenmalige recessie ontslagen en kwam in de WW terecht.

Achteraf bezien blijkt deze situatie voor mij het startsein te zijn geweest om definitief een punt achter de scheep-vaart te zetten en naar andere alternatieven om te zien. Begin 1990 startte ik in de functie als aankomend arbeidsdeskundige bij de Gemeenschappelijk Medische Dienst (GMD). Gedurende deze periode werd als arbeidsdeskundige een jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen en de re-integratie opgebouwd. Vooral de vraagstukken betreffende de (functie) belasting versus de belastbaarheid in praktische zin en (werk)aanpassing hadden hierbij mijn bijzondere belangstelling. Mede gezien mijn achtergrond stond hierbij het zoeken naar pragmatische en creatieve oplossingen op de voorgrond.

In 2000 maakte ik als arbeidsdeskundige de overstap van het UWV naar de particuliere sector. Het zwaartepunt van mijn werkzaamheden bleek al snel op het gebied van de re-integratie van letselschadeslachtoffers te liggen. In de periode dat ik bij AD Nederland BV en Groot Kormelink BV. werkzaam was, werd ook, in deze toch wel specifieke tak van sport, de noodzakelijke ervaring opgebouwd. Vanaf 1 maart 2006 koos ik ervoor om als zelfstandig ondernemer in de re-integratie en arbeidsdeskundige dienstverlening verder te gaan.

Naast mijn werk is er slechts 1 hobby die met kop en schouders boven mijn andere vormen van vrije tijdsbesteding uitsteekt: Het restaureren van en sleutelen aan klassieke auto’s. Dit zowel individueel als in groepsverband. Ook hierbij blijkt mijn affiniteit bij het zoeken naar creatieve pragmatische oplossingen vaak goed van pas te komen.


Johan van der Glas

register-arbeidsdeskundige   

Een ieder is de architect van zijn/haar eigen toekomst.