Hans Straatman

Re-integratie en adviesbureau Hans Straatman

Mijn naam is Hans Straatman. Ik ben op 27 februari 1949 geboren in Rotterdam. Na mijn middelbare schoolopleiding (destijds nog de Mulo met Middenstandsdiploma) werkte ik enige tijd achtereenvolgens op een scheepvaartkantoor en in de schadeverzekeringsbranche. In 1973 trad ik, als buitendienstfunctionaris ziekte- en werkloosheidswet, in dienst van een rechtsvoorganger van het huidige UWV. Ik bekleedde nadien verschillende functies in de buitendienst en behaalde de diploma’s Sociale Verzekeringen I en II, het diploma re-integratiebegeleider 1e spoor en het diploma arbeidsdeskundige. Ook behaalde ik een aantal HBO-
deelcertificaten psychologie, gericht op organisatie en
management alsmede arbeidsomstandigheden.

Vanaf ca. 1990 hield ik mij voornamelijk bezig met de re-integratie en coaching van mensen met een arbeids-beperking. Vanaf het jaar 2000 behandelde ik claimaanvragen WAO/WIA. Daarnaast stelde ik re-integratieadviezen op en adviseerde ik over de toekenning van re-integratieinstrumenten, zoals jobcoaching en aanpassingen op de werkplek. Vooral de begeleiding en de coaching van mensen hebben altijd mijn bijzondere interesse gehad. Na mijn pensionering (maart 2014) was ik het ‘niet meer meedoen’ al snel zat. Bij een oud-collega die al geruime tijd zelfstandig werkzaam is in re-integratie en letselschade verleen ik onder de mantel van CGN, hulp bij jobhunten, re-integreren en coachen van mensen die op zoek zijn naar of net gestart zijn in passend werk.

Als nu 66-jarige voel ik mij nog steeds fit genoeg om zinvol op mijn vakgebied bezig te zijn. Prive houd ik mij graag bezig met klussen in huis en tuin, gitaarspelen, zwemmen, wandelen en fietsen.


Hans Straatman

arbeidsdeskundige

Te midden van de
moeilijkheid ligt de mogelijkheid