Re-integratie in letselschadezaken

 

Een letselschadeslachtoffer wordt in een schadezaak geconfronteerd met een veelvoud aan belangen. Dit geldt ook voor mensen die genoodzaakt worden om te zoeken naar ander werk in het kader van een tweede spoortraject. Vragen als: ‘Hoe moet ik nu verder? Hoe gaat het in de toekomst met mijn uitkering en inkomen?’ maken mensen onzeker. Hierdoor verliest de werkgever en/of werknemer vaak de grip op zaken als arbeid en gezondheid. In deze situatie is het raadzaam een arbeids- of re-integratiedeskundige in te schakelen.

Wij hebben binnen de Cerchio Groep Nederland ruime ervaring met dit werk en een gedegen kennis van sociale wet- en regelgeving. Wij werken vanuit een zakelijk perspectief en streven naar duurzame re-integratie in het eigen werk, of, indien nodig, in een alternatieve functie. In deze trajecten is het SMART- principe (Specifiek, Meet-baar, Ambitieus, Realistisch en Tijdgebonden) leidend.

Wij bezoeken de cliënten daar waar nodig: thuis, op de werkplek, op het opleidingsinstituut, of tijdens de revalidatie. Op deze wijze kunnen wij het best zicht krijgen op de eventuele beperkingen van de cliënten, maar vooral ook op hun mogelijkheden en talenten en werken vanuit respect voor hun eigen wereldbeeld. De re-integratietrajecten kenmerken zich door de volgende succes-factoren: sterke regievoering, deskundigheid en het stimuleren van veranderingsbereidheid bij cliënten. Indien gewenst, begeleiden wij de cliënten de ook tijdens een WIA-procedure bij het UWV.

Cerchio Groep Nederland conformeert zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade.